Intervencie za asistencie psov

na pomoc ľuďom

Intervencie, pri ktorých využívame pozitívne účinky psa na človeka.
Prítomnosť psíka slúži ako obrovská pozitívna motivácia a podpora pre KLIENTA.
Známe aj pod pojmom canisterapia.

Intervencie vykonávame v rámci nášho občianskeho združenia Dogtor. Viac o našich "terapeutických" aktivitách si môžeš pozrieť TU.

Cenovú ponuku vytvárame individuálne podľa počtu klientov, typu intervencie. V prípade záujmu nás kontaktuj.

PRE KOHO?

Pre každého, kto má záujem byť v prítomnosti psa.

Napríklad:
Individuálne a skupinové terapie pre deti predškolského a školského veku rôznou formou (krúžok, formou nepravidelných návštev). Prostredníctvom kreslenia, spievania, tancovania, cvičenia a plnenia úloh so psíkmi si deti zlepšujú rôzne vedomosti a zručnosti. Tiež sa učia ako sa ku psíkom správať.

Canisterapia pre seniorov. Psíkom nezáleží na veku či výzore. Pomáhajú aj ľuďom vo vyššom veku – často osamelým – priniesť potešenie a hlboký emocionálny zážitok. Nenásilne ich motivujú pracovať pamäťou a celkovo ich podnecujú k väčšej duševnej a fyzickej aktivite.

Individuálna canisterapia. Spolu so psíkom sa venujeme jednému klientovi, s prihliadnutím na jeho individuálne potreby a znevýhodnenia.
Či už ide o ľudí s mentálnym, sociálnym, telesným či kombinovaným postihnutím.

Canisterapia v DSS (a iných zariadeniach). Prebieha skupinovo. Obsah terapie šijeme na mieru pre zariadenie a jeho klientov.

canisandjoy-canisterapia-intervencia-za-asistencie-psa-bratislava

AKO TO PREBIEHA?

Na začiatku je vždy ROZHOVOR.

Zbierame informácie o klientovi, ktoré budeme potrebovať, aby sme sa mohli pustiť do terapie.

Spoznávame klienta. Určujeme si cieľ terapie. Zisťujeme, či sú nejaké kontraindikácie, pre ktoré by canisterapia nebola v tomto prípade vhodná.

Určujeme si metódy, s ktorými budeme pracovať. A nakoniec jednotlivé aktivity, ktoré uspôsobujeme možnostiam a záujmom klienta.

Počas každej jednej terapie dbáme na pravidlo: KLIENT sa všetkých aktivít zúčastňuje DOBROVOĽNE.

Zároveň dodržiavame WELFARE ZVIERAT - psíkovia sa takisto všetkých aktivít zúčastňujú dobrovoľne a nesmie im byť spôsobovaná bolesť.

ÚČINKY

Canisterapia / intervencie so psami sa vykonávajú ako podpora popri iných terapiách.

Napríklad v prípade porúch príjmu potravy je potrebné, aby klient okrem canisterapie mal aj psychoterapiu.
V prípade narušených komunikačných schopností logopédiu, atď.

Či už je toto ale dodržané alebo nie, canisterapia má preukázateľné účinky na človeka v oblasti:

PSYCHICKEJ - človeka uvoľní / zaktivizuje. Odstraňuje úzkosť, zmierňuje príznaky depresie a pocitu osamelosti, nepochopenia a neprijatia.
V prípade vhodne zvolenej terapie zvyšuje klientom sebavedomie.

FYZICKEJ - terapia znižuje krvný tlak, zvyšuje telesnú teplotu, podporuje krvný obeh, uvoľňuje spastické kŕče a pod.

SOCIÁLNEJ - pes slúži ako prostredník medzi klientom a terapeutom. Vďaka psovi sa klient môže postupne učiť komunikovať s okolitým svetom.

canisandjoy-canisterapia-joy

Fotky sú použité so súhlasom zákonnych zástupcov a nesmú byť ďalej šírené bez súhlasu.
Ďalšie aktivity a informácie nájdete na našich stránkach občianskeho združenia Dogtor.