Opakované Platby

Nebaví Vás neustále kontrolovať maily a faktúry?

Chcete mať členstvo vo VIP skupine a iných službách stále funkčné bez prerušenia? 

Potom sú opakované platby práve pre Vás.

Ušetríte si zbytočnú administratívu a vyhnete sa chybám pri zadávaní platobných údajov. Vaše členstvo tak bude stále funkčné bez toho, aby ste museli kontrolovať jeho expiráciu. Opakované platby Vás navyše k ničomu nezaväzujú, kedykoľvek ich môžte ukončit.

1. Základné Pojmy

Predajcom je Monika Krajčírová, Na Kalvárii 18, 81104 Bratislava.

Zákazníkom je osoba čerpajúca služby dodávané Predajcom.

Službou sa rozumie Členstvo v Canis & Joy Academy VIP Skupine.

Opakovanými platbami sa rozumie platby za Službu automaticky strhávané z platobnej karty Zákazníka.

2. Pravidlá Opakovaných Platieb

S týmito pravidlami opakovaných platieb je Zákazník zoznámený pri objednávaní Služby, poprípade v emaily s faktúrou za zakúpenú Službu. 

Zaplatením služby platobnou kartou dáva zákazník súhlas na autorizáciu použitej karty pre automatické strhávanie platieb za objednané služby v ďalších obdobiach.

Súhlas zákazníka s opakovanými platbami trvá po dobu čerpania služby, alebo kým nedôjde k ukončeniu opakovaných platieb na žiadosť zákazníka.

Automaticky strhávaná čiastka a perióda opakovaných platieb zodpovedá cene a obdobiu zakúpenej služby. Ak dôjde k zmene parametrov služby (napr. obdobie), budú zodpovedajúcim spôsobom automaticky zmenené tiež parametre opakovaných platieb (cena služby a perióda platby), o ktorých bude zákazník upovedomený vopred.

7 dní pred každým automatickým strhnutím platby z karty bude zákazník e-mailom informovaný o objednanej službe, jej cene a termíne strhnutia platby. Súčasťou e-mailu bude faktúra za objednanú službu.

Po každom automatickom strhnutí platby bude zákazník o vykonanej platbe vyrozumený e-mailom, ktorého súčasťou bude zaplatená faktúra za zakúpenú službu.

V prípade neúspešného strhnutia platby z karty bude zákazníkovi zaslaný e-mail o tom, že platba neprebehla, a pokyny, ako v tejto situácii postupovať. Najmä ako uhradiť faktúru iným spôsobom, aby nedošlo k neočakávanému obmedzeniu služby.

Zákazník môže pre opakované platby autorizovať inú platobnú kartu, než ktorá bola používaná dovtedy (napr. v situácii, keď dôjde k expirácii karty). To vykoná tak, že vystavenú faktúru zaplatí inou platobnou kartou ešte pred automatickým strhnutím platby z pôvodnej karty. Link na zaplatenie bude mať v maily, ktorý chodí 7 dní pred automatickým predĺžením služby. Karta použitá pri tejto platbe bude autorizovaná pre opakované platby miesto pôvodnej karty.

Zákazník môže opakované platby kedykoľvek ukončiť kontaktovaním zákazníckej podpory predajcu (e-mailom na adrese info@canisandjoy.eu).

Opakované platby sú technicky zabezpečované platobnou bránou spoločnosti Stripe, Inc. ktorá poskytuje technológiu bezpečného spracovávanie online platieb.