Canisterapia.
Čo to je?
Ako funguje?
Pre koho je určená?

Čo to je?

Terapia, ktorá využíva pozitívne účinky psa na človeka. Prítomnosť psíka slúži ako obrovská pozitívna motivácia a podpora pri rozvíjaní a precvičovaní rôznych schopností: nácvik jemnej a hrubej motoriky, podpora sebavedomia a vyjadrovania vlastného názoru, rozvíjanie fantázie a kreativity, podpora koordinácie a súhry celého tela, atď.

Canisterapia sa využíva aj ako podporná terapia popri iných terapiách (fyzioterapia, psychoterapia, rôzne formy narušenej komunikačnej schopnosti, ergoterapia a pod.).

Na čo slúži v praxi?

Canisterapia má overené účinky (napríklad) pri:

a mnoho ďalších.

Canisterapia slúži hlavne ako podporná terapia popri iných terapiách. Vhodná je aj pre deti, seniorov a ZŤP.

Zásady

Pri styku klienta s canisterapeutickým tímom (psovod, pes) treba dodržiavať určité zásady, ktoré sa dohodnú ešte pred začatím terapií.

Najdôležitejšia zásada ale je: canisterapia je dobrovoľná pre všetkých zúčastnených (klient, canisterapeutický tím) a prebieha pod dozorom osoby, ktorá je zodpovedná za klienta.

Canisterapia a my

Rosi a ja vykonávame canisterapeutickú prax od roku 2014, kedy sme prvý krát spravili canisterapeutické skúšky, ktoré si pravidelne obnovujeme. Ja som sa ale o tento druh terapie zaujímala ešte dávno pred tým, ako som mala Rosi, a ani som nedúfala, že ju s ňou budem môcť aj robiť. Táto aktivita patrí medzi moje srdcové záležitosti, čo sa odráža aj v mojom prístupe v praxi.

V oblasti canisterapie sa neustále vzdelávam(e) pomocou seminárov, workshopov, videí, literatúry a rôznych štúdií. V prípade potreby priebeh určitých aktivít takisto konzultujem s fyzioterapeutkou a logopedičkou.

Zameriavame sa hlavne na terapeutické aktivity za asistencie psov s prvkami edukácie a na aktivity, ktoré podporujú telesné funkcie človeka (uvoľňovanie spaziem, zvyšovanie pohyblivosti končatín a motoriky, znižovanie celkového napätia a pod.).

Naša hlavná cieľová skupina sú deti od 6tich rokov, seniori a telesne znevýhodnení, ale s radosťou a empatiou pracujeme s každým klientom.

Canisterapiu vykonávame aj v MŠ, ZŠ, DSS a detských domovoch. Podľa dohody môže byť canisterapia individuálna / skupinová.

V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhaj kontaktovať.

right-quotes Na tomto druhu terapie ma najviac oslovuje to, že psy vedia pomáhať tam, kde na to nestačia ľudia. right-quotes


Monika Krajčírová
loading